Coaching in Houten.

Coaching Houten

Welkom bij coaching in Houten. U kent vast het eerste evenement waarbij mensen naar me toe kwamen voor oplossingen.

Ja, voor het eerst vragen mensen om echte coaching in een groepssetting en hoe ze die kunnen krijgen. Ik denk dat ik het in de praktijk best goed heb. Het is logisch, tenzij je me altijd groepswerk hebt zien doen of dacht dat je niet over de juiste coachingsvaardigheden beschikte.

Maar zoals alle leraren wil ik ook enkele van mijn onderwijstechnieken delen en u bedanken voor het meelezen.

Hoe gaan we beginnen? Laten we teruggaan naar het begingebeuren. Iedereen in het dorp waar u woont, wordt voortdurend met iets geconfronteerd, binnen of buiten zijn vrienden- en familiekring.

Welnu, ik ben blij dat ik u een geheim mag vertellen over mijn leven als coach en mijn leven als coach is de manier waarop ik levens om mij heen beïnvloed.

Als coach zie ik mijn werk met anderen als coaching en maak ik deel uit van mijn leven en dat van anderen om mij heen, omdat ik ook deel uitmaak van hun leven.

Dat betekent dat ik op elk gebied van mijn leven invloeden heb die de meeste mensen niet ervaren of niet volledig begrijpen.

Ik heb bijvoorbeeld, net als sommigen van jullie, een familielid dat aan deze beschrijving voldoet. Hij is arts op de leeftijd van zijn opleiding!!! Ik heb hem nog nooit in levende lijve ontmoet, hoewel veel mensen hem via mijn boeken in levende lijve hebben leren kennen, wat ik wel heb gedaan en ik heb hem meer dan eens ontmoet.

Wanneer ik zeg dat hij invloed heeft op mijn leven, zult u misschien denken, “juist”, maar ik zou graag willen dat u nadenkt over (a) welke invloed dit heeft op mijn leven en (b) hoe dit van invloed kan zijn op eventuele veranderingen die ik in mijn leven zou willen aanbrengen als gevolg van het feit dat ik deze invloed op mijn eigen leven heb.

Ik zou graag uw commentaar en gedachten horen over mijn uitspraak dat hij invloed heeft op mijn leven. Ik leer graag van u. Ik hoor graag ideeën die u deelt.

Dat ben ik die met hem gaat zitten en met hem coacht. Hij besteedt maar ongeveer een uur per twee weken aan communiceren, discussiëren en bouwen aan zijn eigen leven en hij werkt met anderen om hen te helpen die veranderingen te maken en hij heeft de laatste jaren ook veel materiaal geschreven dat in zijn aard ligt.

Ik denk dat hij deze rol als coach op zich heeft genomen en ik hoop dat het voor een goede reden is. Hij heeft de rol van coach bijna per ongeluk op zich genomen.

Hij respecteerde die tijd omdat hij greep wilde krijgen op zijn eigen leven en zijn doelen wilde bereiken met andere mensen en met zichzelf.

Hij wilde dat voor zijn kinderen en zijn vrouw en zijn kinderen in het algemeen. Hij was misschien niet de beste persoon om de coach te zijn, maar wat moet het zijn, te kijken om anderen te beïnvloeden wetende in mijn eigen leven?

Lees meer:
Mediation Houten
Christelijke mediator