Hulp bij depressie

Depressie Venlo

Er was geen sprake van dat zij na een paar jaar niet meer in haar gebruikelijke werkmodus zit.

Zodra zij aanzienlijke functionele ervaring in haar nieuwe rol heeft opgedaan, vraagt zij op haar beurt om advies over “hoe uit de minder-dan-optimale situatie te komen”.

afspraak werd gemaakt en de aanbevolen handelwijze werd voorgesteld.

De Depressie coach vraagt haar “Hoe ga je dat doen”.

De cliënt antwoordt dat “ik daar niet vertrouwd mee ben. Hoe uit de minder-dan-optimale situatie te komen lijkt ingewikkeld”.

“Probeer”, zegt ze.

“Ik zal kijken hoe mijn manager kan helpen” antwoordt ze.

“Eigenlijk is het nu de tijd”, onderbreek ik.

We gingen akkoord, en er werd een prospectus opgesteld voor coaching van depressie.

Diep bezorgd vroeg ik haar wanneer haar coaching zou beginnen.

S ontwikkelingen met haar management vaardigheden zijn vrij uitgebreid.

De komende maanden (niet meer dan een paar weken) zijn effectief van gedistilleerd in elk een specifieke suggesties. Ook wie, wanneer, waar en hoe het meest effectief zal zijn om de vereiste resultaten te bereiken, zal moeten worden geëvalueerd.

Zij volgt een goede formule voor coaching: “Kijk of ik kan uitvinden wat er veranderd moet worden aan de manier waarop wij functioneren”.

De eerste paar sessies samen gaan meestal over het bepalen van specifieke doelen. Dan is er een “bewuste” of “succesvolle” activiteit en geeft richting aan de coaching.

Semmounted View betekent dat model moet worden ontwikkeld voor de leider. Zij bestuderen het leven van de leider grondig, door middel van interviews, observatie en pleidooien, met de bedoeling om door te leren vaardigheden te ontwikkelen!

Ik zal trachten nog een stap verder te gaan en laten zien hoe het hele proces in elkaar steekt.

De belangrijkste taak is dus na te denken over een of meer van de volgende punten en te bepalen hoe dit aansluit bij uw bestaande aanpak, zodat u direct een aanvraag kunt indienen voor extra steun van de depressie coach.

1. Waarom heb je hier problemen mee?

2. Wat moet je doen en aan wie?

3. Hoe lang bestudeert u dit probleem al en veroorzaakt het moeilijkheden?

4. Welke veranderingen in uw gedrag en werkstijl moet u aanbrengen om uw probleem(en) met succes op te lossen?

5. Wat zal uw aanpassing als volwassene als eerste zijn – met uw eigen woorden of met de metaforen van de coach – om u te helpen en u praktischer, effectiever en efficiënter te maken?

Lees meer:
Hypnotherapie Venlo